ИНОВАЦИОННИЯ
ЦИКЪЛ
НА ПРОВИТИ


повече

Нашето кредо


ПРОВИТИ е компания фокусирана в развитието на научно-изследователската и развойна дейност в областта на биотехнологичните иновации в сферата обединяваща здравето и храненeто. Ние се стремим да даваме живот на тези иновации чрез ефективен процес на техния технологичен трансфер от научните концепции до ежедневието на хората и лицензиране и/или маркетиране със собствени ресурси на разработените продуктови концепции.

Вярваме, че ние сме това което ядем и, че нашето здраве е пряко обвързано с качеството и съдържанието на продуктите от нашата персонална диета.


Инвестицията в познание дава най-високия дивидент.
Бенджамин Франклин

Какво ново

18/02/2013

ПРОВИТИ успешно стартира пазарната реализация на своята първа иновативна биотехнологична разработка в областта на нутрицефтиката – пробиотична серия продукти базирани на новия щам Lactobacillus acidophilus Proviti (ССМ 8427) от нашата собствена колекция с in-vitro потвърдени полезни свойства влияещи благотворно върху човешконо здраве. Продуктовата серия включва йогурт, йогурт за пиене и капсули под търговската марка VEDA Bulgarica.


15/02/2013

Договарящия орган на ОП „Конкурентноспособност” одобри за финансиране второ проектното предложение на ПРОВИТИ за внедряване на лиофилизиран синбиотичен препарат с пробиотичен щам Lactobacillus acidophilus Proviti по процедура „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, който компанията ще реализира в рамките на следващите 24 месеца.


21/12/2012

Следвайки своята стратегия за развитие на стратегически партньорства целящи изграждането на екосистема за подпомагане на иновациите, създаване на среда за обмен на опит и знание и за инкубиране на идеи, ПРОВИТИ подписа Меморандум за сътрудничество със София Тех Парк ЕАД – компанията създадена от МИЕТ като основен двигател за реализацията на националната политика в областта на иновациите.


21/12/2012

В резултат на детайлен процес на оценка по процедура "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", Договарящия орган на ОП „Конкурентноспособност” одобри за финансиране проектното предложение на ПРОВИТИ за бактериален препарат с имуностимулиращ и профилактичен противовъзпалителен ефект в храносмилателния тракт, който компанията ще реализира в рамките на следващите 24 месеца.


12/10/2012

ПРОВИТИ разшири своята екосистема от партньорства в областта на иновациите като подписа Меморандум за сътрудничество с Института по криобиология и хранителни технологии при Селскостопанската академия („ИКХТ“). ПРОВИТИ и ИКХТ ще си сътрудничат в научно-изследователската и развойна дейност при разработването на иновативни продукти за човешкото здраве и развитието на физическа инфраструктура за подпомагане процеса на технологичен трансфер.


17/09/2012

ПРОВИТИ разшири своята екосистема от партньорства в областта на иновациите като подписа Меморандум за сътрудничество с Факултета по химия и фармация при Софийския университет „Св.Климент Охридски“ („ФХФ“). ПРОВИТИ и ФХФ ще си сътрудничат в научно-изследователската и развойна дейност при разработването на иновативни продукти за човешкото здраве и развитието на физическа инфраструктура за подпомагане процеса на технологичен трансфер.


06/07/2012

ПРОВИТИ подаде успешно патентна заявка за своята нова формула за иновативен пробиотичен продукт. Новата продуктова формула съдържа специално селектирания от нас щам Lactobacillus Acidophilus Proviti (регистриран в Чешката банка за промишлени микроорганизми под номер CCM8427), който в допълнение на своите пробиотични свойства показа при проведените in-vitro тестове и висока ефективност по отношение на абсорбцията на серумен холестерол.


16/01/2012

TED - Спечелилият наградите TED Джейми Оливър споделя истории от неговия проект за борба с наднорменото тегло с цел да илюстрира идеята си за пълна атака на нашето пренебрежение към храната. видео